logo

Национална асоциация
по превенция и
терапевтично обучение

Контролна комисия

Контролната комисия е контролният орган на Асоциацията и следи за спазването на Устава от Председателя, Зам.-председателя и членовете на Управителния съвет на Асоциацита и оказва контрол върху правилното набиране и разразходване на средства и имущество на Асоциацията и има достъп до цялата документация по дейността на Асоциацията.

Първият състав на Контролната комисия е избран по време на Учредителното събрание на Асоциацията, проведено на 01.08.2017 г. в гр. Варна.Избраният сътава на Контролната комисия е с мандат 5 години и се състои от трима членове – Председател и двама членове.

Състав на Контролната Комисия с мандат 2017-2022

Георги Георгиев

Име: Георги Георгиев

Длъжност: Председател на Контролната комисия

Контакти: georgi.georgiev@napto-bg.org ;
controlcommission@napto-bg.org

Христо Славов

Име: д-р Христо Славов

Длъжност: член на Контролната комисия

Контакти: hristo.slavov@napto-bg.org ;
controlcommission@napto-bg.org

Ивелина Недялкова

Име: д-р Ивелина Недялкова

Длъжност: член на Контролната комисия

Контакти: ivelina.nedyalkova@napto-bg.org ;
controlcommission@napto-bg.org