logo

Национална асоциация
по превенция и
терапевтично обучение

post

ОБЩИНА БУРГАС И НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНО ОБУЧЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО ПО ПОВОД 1-ВИ ДЕКЕМВРИ

Председателя на Управителния съвет на „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” – НАПТО г-н Тодор Райков взе участие като модератор в работна среща „Здраве и благосъстояние на младите хора. Превенция на ХИВ и сексуално рисково поведение”, която се проведе на 30.11.2017 г. от 10:30 до 16:30 ч. в Заседателната зала на Община Бургас. Инициативата е по повод 1-ви декември – Световен ден за борба с ХИВ и СПИН и се организира от Отдел "Спорт, превенции и младежки дейности", към дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт" към Община Бургас в партньорство с „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучние” – НАПТО.

Приветствие към участниците в началото на срещата поднесоха проф. Севдалина Турманова, заместник-областен управител, г-жа Мая Казанджиева, Директор Дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт" в Община Бургас и Петя Чакърова, ст. експерт "Превенции" към Дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт" в Община Бургас.

Участие в срещата взеха експерти от бургаски училища, учители, психолози и ученици. Целта на работната среща е разработването на общинска превантивна програма за по-задълбочена и целенасочена работа сред младите хора от територията на Община Бургас по отношение превенцията на ХИВ и сексуалното рисково поведение.