logo

Национална асоциация
по превенция и
терапевтично обучение

post

ЕКСПЕРТИ ОТ ВАРНА УЧРЕДИХА „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНО ОБУЧЕНИЕ”

На 01.08.2017 г. в гр. Варна експерти учредиха Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” – НАПТО. Асоциацията е вписана в регистър № 5 за юридическите лиса с нестопанска цел, воден при Варненски окръжен съд с решение №245/16.08.2017 г. по фирмено дело № 67/2017 и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието с № на вписване: 20171103002.

Учредители на Асоциацията са експерти в областта на превенцията и превантивните програми, терапевтичното обучение на пациенти и управлението на здравните грижи, а консултанти на асоциацията са утвърдени специалисти в областта на интегрираните грижи и пациент-центрирания подход в предоставянето на услуги за хора, живеещи с различни хронични заболявания.

Асоциацията е създадена с тенденция да се превърне в най-голямото обединение на заинтересовани страни в областта на превенцията и терапевтичното обучение в България.

Основната цел на Асоциацията е да промотира терапевтичното обучение на национално и регионално ниво и утвърждаването му като подход за обучение на лица, живеещи с хронични, социално-значими и редки заболявания в домашни условия и/или институционална среда. Тези цели ще бъдат постигнати чрез организиране, апробиране и въвеждане на програми за терапевтично обучение на пациенти и техните семейства и близки.