logo

Национална асоциация
по превенция и
терапевтично обучение

post

ОБЩИНА БУРГАС И НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНО ОБУЧЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО ПО ПОВОД 1-ВИ ДЕКЕМВРИ

Председателя на Управителния съвет на „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” – НАПТО г-н Тодор Райков взе участие като модератор в работна среща „Здраве и благосъстояние на младите хора. Превенция на ХИВ и сексуално рисково поведение”, която се проведе на 30.11.2017 г. от 10:30 до 16:30 ч. в Заседателната зала на Община Бургас. Инициативата е по повод 1-ви декември – Световен ден за борба с ХИВ и СПИН и се организира от...

Прочети още...
post

ЕКСПЕРТИ ОТ ВАРНА УЧРЕДИХА „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНО ОБУЧЕНИЕ”

На 01.08.2017 г. в гр. Варна експерти учредиха Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” – НАПТО. Асоциацията е вписана в регистър № 5 за юридическите лиса с нестопанска цел, воден при Варненски окръжен съд с решение №245/16.08.2017 г. по фирмено дело № 67/2017 и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието с № на вписване: 20171103002.

Прочети още...